Siirt Fıstığı Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrölü

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma öğretim elemanları tarafından Siirt ili ekonomisine önemli katkısı olan Siirt fıstığı bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı. 
Fıstık bahçelerinde verim ve kalite kayıplarına sebep yaygın ve  önemli hastalık ve zararlıların mücadelesi hakkında üreticiler bilgilendirildi.  Söz konusu hastalık ve zararlılardan kaynaklanan ürün kaybının en aza indirmek için üreticilere uygun kontrol metotları önerildi.
Dr. HALİL DİLMEN / 0
Bitki Koruma Bölümü
10.6.2020