Tanıtım

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Siirt ve çevresindeki bölgelerde çalışma faaliyetlerine başlayıp, ekonomik kayıplar üzerinde etkili olan zararlılar üzerine araştırmalarına başlamıştır. Bölümde Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Entomoloji Anabilim dalı bitki zararlısı nematotların, akarların ve böceklerin teşhisi, biyolojileri ve bu zararlılarla ilgili en uygun mücadele sistem ve tekniklerini araştırırken, Fitopatoloji Anabilim dalı bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, virüsler, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla mücadele olanakları üzerinde çalışmalar sürdürmektedir.

Bitki Koruma Bölümü, bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan zararlılar, hastalık etmenleri ve yabacı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle etkileşimini ve ilişkilerini araştıran bir bölümdür. Bununla birlikte, bunlarla fiziksel, kimyasal ve biyolojik mücadele konularında eğitim, öğretim ve araştırma yapılan bir bölümdür. Bitki Koruma Bilimi, bitkisel üretimin nitelik ve niceliğinin yükseltilmesinde önemli birimlerden birisi olup, gerek üretici düzeyinde gerekse teknik eleman ve araştırıcı düzeyinde güncel bilgiye gereksinim duyulan bir alandır.

Bölümde entomoloji, fitopatoloji, herboloji, nematoloji, pestisitlerin etkileri hakkında araştırmalar yapılmakta, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji tekniklerinin bitki koruma alanında kullanılması konuları araştırılmakta ve bunların ekonomik açıdan değerlendirmeleri yapılmakta ve bu konularda çalışacak iş gücü yetiştirilecektir. Ayrıca Bitki Koruma Bölümünde, tarımsal hastalıklar, tarım zararlıları ve bunların neden olduğu verim kaybını önleyici mücadele metotları yanında Türkiye’miz için önemli olan biyolojik çeşitliliği de ortaya çıkarmak için fauna ve flora çalışmaları da yapılmaktadır.

 Bitki Koruma Bölümünde yapılacak çalışmalar

·         Biyolojik mücadeleye yönelik çalışmalar

·         Dayanıklılık ıslahına yönelik çalışmalar

·         Entomoloji, Nematoloji üzerine yapılan çalışmalar

·         Biyolojik çeşitliliğe yönelik çalışmalar

·         Fauna ve flora üzerine çalışmalar

·         Fungal kaynaklı hastalıklara ve yabancı otlara yönelik çalışmalar

·         Entegre mücadeleye yönelik çalışmalar

 Bitki Koruma Bölümünden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanları

·         Tarım Bakanlığı,

·         Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, 

·         Zirai ilaç firmaları, 

·         Tohum üretim şirketleri,

·         Biyolojik ajan üretim şirketleri (Biyolojik mücadele amaçlı),

·         Tarımsal danışmanlık şirketleri,

Dr. Öğr. Üyesi HALİL DİLMEN
Güncelleme : 10.06.2020 11:32:39