Erasmus +

          Erasmus +

FIRAT PALA ile ilgili görsel sonucu
Birim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Fırat PALA

Erasmus+ Programı Nedir?

ERASMUS+  PROGRAMI GENEL BİLGİ
 

Erasmus+ programı, Avrupalı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. 

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir. 

Öğrenci değişim programı olan Erasmus, Erasmus+'ın bir parçası olup öğrencileri yurt dışında bir üniversitede eğitim görmelerine veya staj yapmalarına imkan tanır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak  devam etmiştir.

2014 Haziran ayından itibaren Erasmus+ (Erasmus Plus veya Erasmus Artı) şeklinde devam edecektir.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus+ öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus+ Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus+ öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden her bir yükseköğrenim seviyesi boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı'na bakınız.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler :

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus+ öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus+ öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus+ öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

Erasmus+ Programı Ne Değildir ?

1- Erasmus+ programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

2- Erasmus+ programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3- Erasmus+ programı bir "diploma" programı değildir.


SEÇİLEN ÖĞRENCİ İÇİN İZLENECEK YOL

Birim/bölüm koordinatörünüz ve Erasmus Ofisi’yle sürekli irtibat halinde olmanız gereken bu süreçte çeşitli yükümlülükleriniz olduğunu bilmeli, aşağıda belirtilen yolu izlemelisiniz. 

ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1) Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Öğrenci İşlerinden Alınmış Güncel Transkript

4) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5) Başvuru Formu (Application Form)

Gidilecek yükseköğretim kurumunun incelenmesi • Gideceğiniz yükseköğretim kurumunun web sitesini ayrıntılı olarak inceleyip akademik takvim, dersler , barınma olanakları, son başvuru tarihleri , istenen belgeler vb. hakkında bilgi edinmelisiniz.

Bazı yükseköğretim kurumlarının web sitelerinde bu bilgiler, Erasmus öğrencileri için hazırlanmış Information Pack denilen bir pakette mevcuttur.

Gidilecek yükseköğretim kurumuna başvuru

Başvuru Formu (Application Form) (Gidilecek kurumun web sitesinden erişebilirsiniz).

Bu formlar, elektronik ortamda gönderilebiliyorsa lütfen bu şekilde gönderin. Formların birer çıktısını da Erasmus Ofisi’ne teslim edin.

Varsa Konaklama Formu (Accommodation/Housing Form) (Gidilecek kurumun web sitesinden erişebilirsiniz).

Eğer elektronik ortamda kabul edilmiyorsa, her bir formu doldurup ikişer çıktı alarak Erasmus Ofisi’ne teslim edin.

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) işlemleri Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) (Gidilecek kurumun web sitesinden erişebilirsiniz).

Alacağınız derslerin belirtileceği bu belgeyi bölüm/birim koordinatörünüzle birlikte doldurmalı ve bu belgeden üç nüsha hazırlayıp her bir nüshayı kendiniz imzalamalı,bölüm/birim koordinatörünüze imzalatmalı ve Gidilecek kurumun web sitesinde yoksa Erasmus kurum koordinatörünce onaylanıp imzalanmak üzere Erasmus Ofisi’ne teslim etmelisiniz. Misafir olunacak kurumca onaylanıp imzalanmak üzere gönderilecek bu üç nüsha ofisimize geri gönderilecektir. 

Onaylanıp imzalanmış nüshalardan sizde kalması kalması gereken ve bölüm/birim koordinatörünüze vermeniz gereken iki nüshayı almak üzere lütfen Erasmus Ofisi’ne gelin. 

Kabul/Davet Mektubu’nun (Acceptance/Invitation/Admission Letter) gelmesi Misafir olacağınız kurum , bölüm/birim koordinatörünüze, programa dahil olduğunuza dair bir Kabul/ Davet Mektubu gönderecektir Bu nedenle,başvuru sırasında, lütfen karşı kuruma birim/bölüm koordinatörünüzün iletişim bilgilerini verin ve Kabul/Davet Mektubu’nun kendisine gönderilmesini isteyin.

Kabul/Davet Mektubu’nu aldığınızda bir fotokopisini Erasmus Ofisi’ne teslim edin.

Davet Mektubu (Acceptance/Invitation Letter) geldikten sonra yapacaklarınız

Pasaport çıkartılması Harçsız Pasaport Yazısı

(Erasmus Ofisi’nden alınacak).

Eğer pasaportunuz yoksa en az bir yıl süreli pasaport çıkartmalısınız. 

Nüfus Müdürlüğü’ne Öğrenci belgeniz ile eğer 25 yaş üstü iseniz Erasmus Ofisi’nden alacağınız yazıyla başvurarak sadece pasaport defter ücreti ödemiş olacaksınız.

Uluslararası sağlık-seyahat sigortası yaptırma

Vize almak için ilgili konsolosluğa başvurmadan önce, özel bir sigorta şirketinden uluslararası geçerliliği olan bir sağlık - seyahat(yurt dışında eğitim geçerli) sigortası yaptırın.

Sigorta belgelerinizin birer fotokopisini Erasmus Ofisi’ne verin. 

Vize alma: Vize Yazısı (Erasmus Ofisi’nden alınacak).

Vize başvurunuzu gitmeden en az 2-2,5 ay önce yapmalısınız. Başvuru için ilgili konsolosluğun web sitesini inceleyerek ve konsolosluğu arayarak gerekli belgeleri tam olarak öğrenin,belgelerinizi tamamladıktan sonra Erasmus Ofisi’yle irtibata geçin. Konsolosluğa gitmeden önce size, vize almanızı kolaylaştırmak için hazırlanmış bir yazı verilecektir.

Öğrenci Bilgi Formu’nun doldurulması 

Öğrenci Bilgi Formu’nu doldurup ilgili Erasmus ofis görevlisine e-posta yoluyla gönderin.

 Banka hesabı açtırma

Siirt Üniversitesi’nin söz konusu dönemde anlaşmalı olduğu bankada Avro Hesabı açtırın.

Hesap cüzdanınızın bir fotokopisini Erasmus Ofisi’ne getirin.

Hibe Sözleşmesi’nin yapılması Vize fotokopisi

Vize aldıktan sonra, fotokopisiyle Erasmus Ofisi’ne gelin.

Hibenizi alabilmeniz için sizinle Erasmus Hibe Sözleşmesi yapılacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde, programa katılmadan önce toplam hibenizin %80’i yatırılacaktır. Kalan %20’lik kısım ise döndüğünüzde ödenecektir.

Hak ve yükümlülüklerinizi öğrenme Erasmus Öğrenci Beyannamesi 

Hibe sözleşmeniz yapıldıktan sonra Erasmus Ofisi size, Erasmus Öğrenci Beyannamesi denilen ve Erasmus öğrencisi olarak sahip olduğunuz haklar ve yerine getirmeniz gereken yükümlülüklerin yazılı olduğu bir belge verecektir. 

Tarafınızdan imzalanacak bir nüsha da ofisimizde tutulacaktır

Siirt Üniversitesi’ne kayıt 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna gitmeden önce, Siirt Üniversitesi’ne o dönemki kaydınızı (ders değil dönem kaydı) yaptırın. Harcınızı yatırın.

 Siirt Üniversitesi’ndeki burs ve barınma haklarınızın korunması

Misafir olacağınız kurumda geçireceğiniz süre zarfında, Siirt Üniversitesi’ndeki burs ve barınma haklarınızın korunacağından emin olmalı ve gerekli işlemleri bölümünüzle ve ilgili kurumlarla tamamlamalısınız.

Karşı kurumla iletişim Gitmeden önce karşı kurumun ilgili yetkilisiyle sürekli iletişim halinde olup, kendisini gideceğiniz tarih ve varış saatiniz konusunda mutlaka bilgilendirin.

GİTTİĞİNİZDE YAPACAKLARINIZ

Seyahat belgelerini saklama 

Ülkelerarası seyahat belgelerinizi saklayın. Unutmayın bütün ülkelerarası seyahat belgelerinizi, döndüğünüzde Erasmus Ofisi’ne vermeniz gerekmektedir.

Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler/ Erasmus Ofisi’ne gitme 

Katılım Sertifikası’nın (Statement) onaylanması Katılım Sertifikası (Statement) 

Katılım Sertifikası’nı karşı kurumun ilgili yetkilisine onaylatıp imzalattıktan sonra belgenin ofisimize fakslanmasını sağlayın.

Karşı kuruma ders kaydı yaptırma

Misafir olduğunuz kuruma ders kaydı yaptırın.

Erasmus öğrencisi olduğunuz için öğrenim harcı/akademik ücret ödemeniz gerekmeyecektir.

Ders değişikliği durumu Changes to Original Proposed Learning Agreement

(Karşı kurumun web sitesinden erişebilirsiniz). Gitmeden önce seçtiğiniz derslerde gittikten sonra değişiklik yaparsanız, Öğrenim Anlaşmanızın ikinci sayfasını (Changes to Original Proposed Learning Agreement) doldurun.

Doldurduğunuz bu belgeyi misafir olduğunuz kurumun ilgili yetkilisine onaylatıp imzalatın.

Karşı kurumun web sitesinde yoksa

Daha sonra Siirt Üniversitesi Erasmus Ofisi'ne hem fakslayın hem de postayla gönderin.Bu belgenin, Siirt Üniversitesi Erasmus birim/bölüm koordinatörünüz ve Erasmus kurum koordinatörü tarafından onaylanıp imzalandıktan sonra misafir olduğunuz kuruma geri gönderildiğinden emin olun.

Kredi hesabı

Aldığınız derslerin toplam kredisini kontrol edin. Tam 30 kredilik ders almalısınız.

Ofisimize 1 nüsha teslim edilmesi yeterlidir. Karşı kuruma başvuru yaparken hazırlanması gereken belgedir. Eğer karşı kurum formatında varsa buradaki formatın hazırlanmasına gerek yoktur. Eğer başvuru online olarak yapılıyorsa  yapılan başvurunun 1 çıktısı ofisimiz için yeterlidir.

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde Öğrenci Staj Hareketliliği adı altında sürdürülmüş, 2014-2020 yılları arasında da Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği olarak yürütülecektir.

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?
Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar. Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yüksek öğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez.

Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ve/veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan konsorsiyumlar Erasmus Haraketlilik Faaliyeti kapsamında veya veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları öğrencilerini bu faaliyetten yararlandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler: Başvuru Yöntemi:

Öğrencilerin faaliyete katılımını sağlamak üzere, öncelikle yükseköğretim kurumunun veya yükseköğretim kurumları ve sosyal ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun faaliyete katılmak üzere kendi ülkesindeki ulusal ajansa (Türkiye için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) hibe başvurusunda bulunması gerekir.

Başvurular yılda bir kere, akademik yıl başlamadan önce, Merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılır. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleştirilmesi planlanan staj hareketliliği faaliyetleri için hibe talep edilir. Yükseköğretim kurumlarının tarafından yapılan başvurular:

Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus+ ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formunun ilgili yerlerini doldurarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihine kadar başvuruda bulunabilir. Konsorsiyum oluşturarak yapılan başvurular:

Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan gruptur.

Konsorsiyum ortakları arasından bir koordinatör kurum belirlenir ve bu koordinatör kurum, Konsorsiyum adına “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihe kadar hibe başvurusunda bulunur. Konsorsiyuma katılacak yükseköğretim kurumlarının yine Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir. Öğrenciler nasıl başvurabilir:

Öğrenciler Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısında yer alır. Bir öğrenci Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden, lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinin her birinde toplamı 12 ayı geçmemek koşuluyla birden fazla hareketlilikten yararlanabilirler. Öğrenim hareketliliği hibesi alınması staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Kimler Yararlanabilir? Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil). Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler de mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, kazandıkları staj hareketliliği hakkını kullanabilirler. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır. Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.

Bu bilgiler http://www.ua.gov.tr adresinden alınmıştır


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

 

Uyarı: Staj programı süresi en az 2 en fazla 12 ay olabilir.Bu yüzden hazırlanacak olan evraklarda özellikle öğrenim anlaşması,alınan kabul mektubu,pasaport-vize için gereken evraklarda ve katılım sertifikasında süre 2 aydan az olmamalıdır.

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Öğrenci İşlerinden Alınmış Güncel Transkript

3) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) Başvuru formu (application form): Başvuru yapacak öğrenci tarafından doldurulup SİÜ Erasmus+ Ofisine teslim edilmesi gereken İngilizce bir belgedir.

5) Güncel ders durumu (transcript of records): Başvuru sahibinin kendi öğrenim durumunu ve AKTS sistemine göre ders notlarını göstermek için SiÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından imzalanıp mühürlenmesi ve İngilizce olarak öğrenci tarafından doldurulması gereken bir resmî evraktır.

6) Staj öğrencisi olarak kabul edildiğinizi gösteren bir davet yazısı (letter of acceptance/invitation): 1 adet fotokopisi yada taranmış hali ofisimiz için yeterlidir.Bu evrak başvurunuzu takiben başvurduğunuz kurum ya da kuruluş tarafından size gönderilmesi gereken resmî bir davet yazısıdır. Orjinal nüshasının yanı sıra en az iki yedeğinin de yanınızda olmasında fayda vardır. Bazı konsolosluklar belgenin orjinal kopyasını talep edebilirler.

7) Staj Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship): Başvurunuzu kabul eden kurum ya da kuruluş ile SİÜ arasında imzalanması gereken ve staj kapsamında yapılacak faaliyetleri ve stajla ilgili bazı detayları içeren bir belgedir.Formatı Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir.Bu belge staj faaliyetiniz başlamadan önce her iki kurum tarafından imzalanmak zorundadır.

8) Staj Tanınma Belgesi:
- Zorunlu Stajı Olan Bölümler İçin Staj Tanınma Belgesi : Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında öğrenci tarafından yurtdışında yapılan staj faaliyetinin karşı kurumca başarılı sayılması durumunda SİÜ'de zorunlu staj yerine sayılacağını gösteren belgedir. İki nüsha olarak hazırlanmalıdır ve 1 nüshası öğrencide kalmalı, 1 nüshasıda Dış İlişkiler Ofisi'ne teslim edilmelidir.
-Zorunlu Stajı Olmayan Bölümler İçin Staj Tanınma Belgesi: Erasmus Staj+ Hareketliliği kapsamında öğrenci tarafından yurtdışında yapılan staj faaliyetinin karşı kurumca başarılı sayılması durumunda SİÜ'de öğrencinin not dökümü belgesine ''Erasmus+ Traineeship'' olarak işleneceğini gösteren belgedir. İki nüsha olarak hazırlanmalıdır ve 1 nüshası öğrencide kalmalı, 1 nüshasıda Erasmus Ofisi'ne teslim edilmelidir.

9) Öğrenci Staj Hareketliliği Sözleşmesi: (Erasmus+ staj öğrencisi ile gerek gönderen ve gerekse öğrenciyi kabul eden kurum arasındaki hakların neler olduğunu gösteren bir metin. Yurtdışına çıkmadan hazırlanması gerekir. Form üzerinde '' ? '' işaretini gördüğünüz ve sarı renkli bölümleri kendi bilgilerinize göre doldurunuz.)

10) Pasaport alımı için yazı(Türkçe): Ofisimize teslim edilmesine gerek yoktur ve tek nüshası yeterlidir. Harçsız pasaport almak için Nüfus müdürlüğüne Öğrenci belgeniz ile 25 yaş üstü iseniz ofisten alınacak Harçsız pasaport yazısı ile başvuru yapabilirsiniz. 

11) Vize için ilgili konsolosluklara yazı(İngilizce): Ofisimize teslim edilmesine gerek yoktur ve tek nüshası yeterlidir. Belge imzalandıktan sonra Genel Sekreterlik tarafından mühürlenmelidir.

12) Vize fotokopisi: 1 adet fotokopisi veya taranmış hali ofisimiz için yeterlidir.

 

 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ - YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1) Staj Sertifikası ( Traineeship Certificate): El yazısı ile doldurulan belgeler kabul edilmemektedir. Öğrenci tarafından doldurulup yurtdışından dönmeden önce firma yada üniversiteye imzalatılıp mühürletilmesi gerekir. Belge üzerindeki ' Evaluation of the Trainee' bölümü mutlaka doldurulmak zorundadır.Bu kısım boş olan belgeler kabul edilmeyecektir.

2) Staj Dönüşüm Belgesi:
- Zorunlu Stajı Olan Bölümler İçin Staj Dönüşüm Belgesi: Zorunlu stajı olan bölümlerde eğitim gören öğrencilerin hazırlaması gerekir. Erasmus+ Staj Hareketliliği sonrasında öğrencinin yurtdışında yapmış olduğu staj faaliyetinin SİÜ'de not döküm belgesine nasıl işleneceğini gösteren belgedir.

- Zorunlu Stajı Olmayan Bölümler İçin Staj Dönüşüm Belgesi: Zorunlu stajı olmayan öğrencilerde mutlaka Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetlerini SİÜ'de not döküm belgelerine işletmekle yükümlüdürler.İlgili öğrencilerin bu formattaki belgeyi hazırlamaları gerekir.

3) Nihai Transkript: Staj faaliyeti SİÜ'de not döküm belgesine işlendikten sonra öğrenci tarafından Öğrenci İşlerinden transkript alınıp ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir. Belge üzerinde yurtdışında yapılan staj faaliyetlerinin orjinal isimleriyle yer alması zorunludur.

4) Pasaport Giriş - Çıkış Sayfası Fotokopisi

5) Öğrenci Nihai Raporu: Hareketlilik Aracı(Mobility Tool) kullanılarak öğrenci tarafından internet üzerinden AB Anketininin (EU Survey) doldurulması gerekmektedir. İlerleyen günlerde anket konusunda güncelleme yapılacak ve linki bu sayfada yayınlanacaktır.

 

Öğrenci Staj Hareketliliği Dökümanları

  1. Invitation/Acceptance Letter for Traineeship 
  2. Learning Agrement for Traineeship
  3. Başvuru Formu
  4. Staj Sözleşme Formu
  5. Nihai Rapor Formu(Online Mobility Tool üzerinden Survey Doldurulacaktır.)
Dr. Öğr. Üyesi HALİL DİLMEN
Güncelleme : 16.05.2019 18:49:31