Sci/Sci-E/Ssci/Ahci Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

1.      Sci/Sci-E/Ssci/Ahci Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

 1. Pala F., Mennan H., Çığ F., Dilmen H., 2018. Determination of weed seeds mixed with wheat product in Diyarbakir. Türkiye Tarımsal Araştırmalar            Dergisi, 5(3): 183-190. DOI: 10.19159/tutad.342885
 2. Othman H.D., Çiftçi M.C., Seven E. 2018. Studies on the Fauna of Papilionoidea and Hesperioidea (Lepidoptera) in Erbil Province (Northern          Iraq). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(2): 120-124., Doi: 10.19159/tutad.369079 
 3.  Pala F., Mennan H., Demir A., 2018. Diyarbakır ili mercimek ekim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin, yaygınlıklarının ve yoğunluklarının    belirlenmesi, Turkish Journal of Weed Science, 21(1): 33-42.
 4. Pala F., Mennan H., 2018. Diyarbakır ili pamuk ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar ve uygulanan kontrol yöntemlerinin araştırılması. Ege    Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55 (1):111-117. DOI: 10.20289/zfdergi.330081
 5.  Pala F., Mennan H., 2017. Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 57(4): 447-461.  DOI       10.16955/bitkorb.322889
 6.  İnal B.,  Kaplan C., 2017. Effects of deficit irrigation treatments on fatty acid contents and Mediterranean corn borer infection rates of some maize  (Zea mays indentata Sturt.) genotypes. International Research Journal of Advanced Engineering and Science (IRJAES) Vol.2, No. 3, 82-84
 7. Aydın, M.H.,Turhan, G., 2017. A Novel Technique for The Recovery, Isolation and Preliminary Evaluation of Rhizoctonia solani Mycoparasites from       Soil. The journal of Turkish phytopathology, 46 (1), 43-51.
 8. Aydın, M.H., Pala, F., Kaplan, C., 2016. Potato Tuber Sprout Rot Caused by Fusarium sambucinum In Turkey.  Scientific Papers. Series A. Agronomy,     59:1, 189-193.
 9. Aydın, M.H., O, Abdulrezak., E, İrfan., K, Çetin., 2016.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kışlık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklığı (Ascochytha     rabiei) Hastalığıyla Mücadele.  Turkish Journal of Pathology, 45: 2-3, 87-96.
 10.  Pala F., Mennan H., 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında bulunan horoz ibiği (amaranthus spp.) türlerinin, yaygınlıklarının ve     yoğunluklarının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 139-148.
 11.  Aydin M.H., Pala F., Kaplan C., 2016. Potato tuber sprout rot caused by Fusarium sambucinum in Turkey. Scientific Papers. Series A. Agronomy,   59,  189-193.
 12.  Pala F., Mennan H., 2016. Siirt ili pamuk ekim alanlarında kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) yoğunluğunun saptanması ve bazı       biotiplerinin trifluralin’e dayanıklılığının araştırılması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3: 55-63. DOI: 10.19159/tutad.62841
 13. Pala F., Mennan H., 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarında bazı horoz ibiği (Amaranthus spp.) türlerinin trifluraline dayanıklılığının araştırılması, 17(1-2): 1-8.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi HALİL DİLMEN
Güncelleme : 24.12.2018 13:16:14