Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

1. Kaplan, M., Bayhan, E., 2018. Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Popülasyon Değişimlerinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bült. 2018, 58(1): 24-31.

2. Öztürk G., N.M. Çeliker,A. Uysal, C. Kaplan, E. Küçük, B. Çetinel, T. Turanlı, D. Poyraz, M. Özkan, A. Keskinkaya, 2018. İzmir İli Beydağ İlçesindeki üreticilerin Kestane kanseri ile mücadele uygulamaları üzerine bir anket çalışması. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergi, 2018, 55(2): 187-195. ( DOI: 10. 20289/zfdergi.408872)

3. Kaplan C., S. Tezcan, 2018. Determination of adult emergence course and population density of Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Cicadidae)], which is harmful on cherry trees in İzmir province. Bitki Koruma Bülteni / Plant Protection Bulletin, 2018, 58 (1) : 9-17.

2. Alaserhat, İ., Kaplan, M., 2017. Ovacık (Tunceli) ilçesindeki Akasyalarda (Robinia spp.) bulunan zararlı ve faydalı böcek türleri. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2018, 7 (3):21-28s

3. Kaplan, M., Danişman, T., Alaserhat, İ., Özgen, İ., 2017. Mardin ili zeytin bahçelerindeki örümcek (Araneae) Türlerinin Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2): 161-168s.

4. Kaplan, M,. Bayhan, E., 2017. Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (01):1 8s.

5. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016. Mardin İli Bağ Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar ve Yabancı Otlar Üzerinde Tespit Edilen Thrips Türleri. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Bülteni Cilt 56, Sayı 2 (2016):145-153s.

6. Kaplan, M., Özgen, İ., Ayaz, T., 2016. Mardin İli Zeytin Bahçelerinde Zeytin Pamuklubiti [Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Psyllidae)]’nin Doğal Düşmanları ve Önemli Türlerin Popülasyon Değişimi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Cilt 20, Sayı 3 (2016), 175-182s.

7. Kaplan, M., Bayhan, E., 2016.Mardin İli Bağ Alanlarındaki (Aranae) Türleri Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (3): 255-259s.

8. Kaplan,  M., Bayhan, E., Atakan, E., 2016.Mardin İli Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türleri,  Mevsimsel Yoğunlukları ve Yayılış Alanlarının Belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2): 161-168s.

9. Kaplan M., Özgen, İ., Kılıç, M,, 2016. Mardin İli Mazıdağı İlçesi Bağlarında Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis  &  Schiffermüller)  (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin  Ergin  Popülasyon  Değişimi  ve  Salkım Bulaşıklığının Belirlenmesi. Meyve Bilimi Dergisi ISSN: 2148-0036 Cilt(Sayı) /Vol.(Issue): 3(1) Sayfa/Page: 10-16, Isparta

10. Kaplan C., S. Tezcan 2016. İzmir İli kiraz bahçelerinde bulunan Saydam ağustosböceği Cicadatra hyalina (Fabricius, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’nın yayılışı, morfolojisi ve biyoekolojisi üzerinde araştırmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2016) 3: 145-151

11. Kaplan, C., S.Tezcan, 2016. İzmir ilinde kiraz ağaçlarında zararlı Cicadivetta tibialis (Panzer, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’in yayılışı, doğadaki biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 2016, 56(2): 173 – 183.

12. Kaplan, C., T. Turanlı, 2016.  İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri.  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2016, 7 (1): 65-78.

13. Kaplan, C., M. Büyük, S. Eren, 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde zeytin ağaçlarında zarar yapan Zeytin güvesi, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae)’nin yayılışı, popülasyon değişimi ve bulaşma oranı üzerine çalışmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. (2016) 3;23-29.

14. Çiftçi M.C. 2015. Empis Euempis  Frey 1953 Diptera Empididae Altcinsinden Türkiye Faunası için Yeni Bir Kayıt ve Ek Kayıtlar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(2): 118-122., Doi: 10.19159/tutad.42694

15. Aydın, M.H., 2015.  Bitki Fungal Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Trichoderma’lar.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2:2, 135-148.

16. Özgen,  İ.,  Ayaz,  T., Kaplan,  M., 2015. Antepfıstığı  Ağaçlarında  Zararlı  Lepidosaphes  Pistaciae (Archangelskaya)  (Homoptera: Diaspididae)’nin Siirt İli Antepfıstığı Bahçelerindeki Populasyon Değişimleri ve  Cybocephalus  Fodori  Minor  (Endrody-Younga) (Coleoptera: Nitidulidae) ile  İlişkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(2),75-81s.

17. Kaplan M., Yücel, A., 2014. Elazığ İli Çilek Alanlarında Belirlenen Zararlı Böcek ve Akar Türleri, Meyve Bilimi Dergisi ISSN: 2148-0036 Cilt(Sayı) /Vol.(Issue): 1(2) Sayfa/Page: 7-14 , Isparta.

18. Aydın, M.H., Altın, N., Göre, M.E., Uçkun, Z., 2014.  Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Geç Yanıklık (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) Hastalığına Karşı En Uygun Erken Uyarı  Sisteminin Belirlenmesi.  The journal of Turkish Phytopathology, 43:1-3, 25-44.

19. Aydın, M.H., Turhan, G., 2013. Patateste Rhizoctonia solani’ye Karşı Trichoderma Türlerinin Etkinliği ve Bazı Fungisitlerle Birlikte Kullanılması.  Anadolu, J, of AARI, 23:1, 12-30.

20. Kaplan, C. 2013. Güneydoğu Anadolu Bölgesi meyve ağaçlarında zararlı Osphranteria coerulescens Redtenbacher, 1850 (Coleoptera: Cerambycidae)’in yayılışı, konukçuları, zarar şekli ve bazı biyolojik özellikleri, Bitki Koruma Bülteni 2013, 53 (1):1-6.


Dr. Öğr. Üyesi HALİL DİLMEN
Güncelleme : 24.12.2018 13:04:54