Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri

  1.  Özgen,  İ.,  Ayaz,  T., Kaplan,  M., 2015. Antepfıstığı  Ağaçlarında  Zararlı  Lepidosaphes  Pistaciae (Archangelskaya)  (Hom.: Diaspididae)’nin Siirt İli Antepfıstığı Bahçelerindeki Populasyon Değişimleri ve  Cybocephalus  Fodori  Minor  (Endrody-Younga) (Col.: Nitidulidae) ile  İlişkileri. GAP VII. Tarım Kong. Bildirileri, 43-46 s. Ş.Urfa, (Sunulu Bildiri)
  2.   Monis, T., Çıkman, A., Kaplan,  M., 2015. Gap Bölgesi’nde Mercimek Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. GAP VII. Tarım Kongresi Bildirileri, 40-45s.,Şanlıurfa,
  3. Çıkman, A., Monis, T., Nacar, A.S., Kaplan, M., 2015. Harran Ovasında II. Ürün Mısırda Farklı Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. GAP VII. Tarım Kongresi Bildirileri, 46-49 s., Şanlıurfa,
  4. Ölmez  Bayhan, S.,  Bayhan,  E., Kaplan,  M., 2015. Diyarbakır  İlindeki  Sebzelerde  Bulunan Fitofag ve Predatör Akar Türlerinin Belirlenmesi. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015, Muğla,
  5.  Çiftçi M.C. 2015.  Türkiye deki Empididae Diptera Familyasının Genel Durumu.  12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.
  6.  Çiftçi M.C. 2015.  Türkiye deki Empididae Diptera Familyası Endemik Türleri.  1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi.
  7. Çiftçi D., Çağlar Ü., Hasbenli A., Çiftçi M.C. 2014.  Sündiken Dağları’nın  Eskişehir  Silphidae  (Coleoptera)  Biyoçeşitliliği.  22. Ulusal Biyoloji Kongresi.
  8.  Çiftçi M.C., Hasbenli A., Çiftçi D. 2014.  Sündiken Dağları’nın  Eskişehir  Empididae ve Hybotidae  (Diptera) Faunasına Katkı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi.
  9. Çiftçi M.C., Hasbenli A., Çiftçi D. 2014. Sündiken Dağları’nın Eskişehir  Conopidae (Diptera) Faunası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi.

Dr. Öğr. Üyesi HALİL DİLMEN
Güncelleme : 24.12.2018 13:19:43